Kan ik gebruik maken van de regelingen?

 

De minimaregelingen van de gemeente Veenendaal zijn niet alleen bedoeld voor inwoners met een bijstandsuitkering, maar bijvoorbeeld ook voor werkende mensen met een laag salaris. Op deze pagina leest u voor welke regelingen u in aanmerking komt. Dat is afhankelijk van o.a. leeftijd, inkomen, vermogen en gezinssamenstelling.  

 

Wanneer heeft u recht op de regelingen?

  • U woont in de gemeente Veenendaal.
  • Uw netto maandinkomen is lager dan de inkomensgrens genoemd in onderstaande tabel.
  • Uw vermogen is lager dan de gestelde norm in onderstaande tabel. 

 

STAP 1: Bepaal uw inkomensgroep
Kies uw type huishouden. Neem vervolgens uw netto maandinkomen en controleer of het bedrag lager is dan de genoemde grens in kolom A, B of C. Valt uw netto maandinkomen binnen één van deze groepen? Dan weet u uw inkomensgroep (110%, 120% of 130%). Ga naar stap 2 om uw vermogen te controleren. 

Personen 18 tot 21 jaar 110% (A) 120% (B) 130% (C)
Alleenstaand € 264,56 € 288,61 € 312,66
Gehuwd of samenwonend beide jonger dan 21 jaar

€ 529,13

€ 577,23 € 625,33
Gehuwd of samenwonend één persoon 21 jaar of ouder € 1.030,07 € 1.123,71 € 1.217,35
Personen 18 tot 21 jaar met kinderen 110% 120% 130%
Alleenstaand € 264,56 € 288,61 € 312,66
Gehuwd of samenwonend beiden jonger dan 21 jaar € 835,32 € 911,26 € 987,19
Gehuwd of samenwonend één persoon 21 jaar of ouder € 1.336,26 € 1.457,74 € 1.579,22
Personen tussen 21 jaar en pensioen 110% 120% 130%
Alleenstaand € 1.071,71 € 1.154,31 € 1.250,50
Alleenstaande ouder/verzorger € 1.071,71 € 1.154,31 € 1.250,50
Gehuwd of samenwonend beiden jonger dan pensioen € 1.531,01 € 1.670,18 € 1.809,36
Pensioengerechtigden 110% 120% 130%
Alleenstaand € 1.199,45 € 1.308,49 € 1.417,53
Alleenstaande ouder/verzorger € 1.199,45 € 1.308,49 € 1.417,53
Gehuwd of samenwonend € 1.633,82 € 1.782,35 € 1.930,88
Kostendelersnorm: voor personen tussen 21 en pensioen 110% (A) 120% (B) 130% (C)
Wie met één of meer meerderjarige personen in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft
Tweepersoonshuishouden € 765,50 € 835,09 € 904,68
Driepersoonshuishouden € 663,43 € 723,74 € 784,06
Vierpersoonshuishouden € 612,40 € 668,08 € 723,75
Vijfpersoonshuishouden € 581,78 € 634,67 € 687,56

 

STAP 2: Bepaal uw vermogen

Is uw vermogen minder dan de aangegeven grens voor uw situatie? Dan komt u in aanmerking voor (één van) de minimaregelingen.

Vermogen Maximaal vermogen
Alleenstaand € 6.120
Alleenstaande ouder / verzorger € 12.240
Gehuwd of samenwonend € 12.240
* Vermogen is uw (spaar)geld en bezittingen samen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld uw auto, caravan, motor en (spaar)geld op de bankrekening(en) van u (en eventueel uw partner). Een eigen woning in Nederland of in het buitenland telt niet mee als vermogen. Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en heeft u géén uitvaartverzekering? Dan mag u als reserve voor niet verzekerde uitvaartkosten een bedrag van € 7.500 per persoon aftrekken van uw vermogen.

 

STAP 3: Dien uw aanvraag in
Als uw inkomen en vermogen binnen de aangegeven grenzen vallen, kunt u een aanvraag doen voor (één of meer) minimaregelingen. Kijk in de tabel hieronder om te zien op welke regelingen u recht heeft. Klik hier om een aanvraag in te dienen.

Regeling 110% (A) 120% (B) 130% (C)
Geld-terug-regeling Ja Nee Nee
Geld-terug-regeling extra Ja Nee Nee
Kindpakket* Ja Ja Ja
Regeling compensatie klanttarief schoonmaakondersteuning Ja 100% Ja 80% Ja 60%
Regeling chronisch zieken en gehandicapten Ja Nee Nee

 

Wanneer heeft u geen recht op de regelingen?

In de volgende situaties heeft u geen recht op de regelingen:

  • U bent gedetineerd (de eventuele partner kan wel in aanmerking komen).
  • U staat niet ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie als woonachtig in Veenendaal.
  • U bent jonger dan 18 jaar (dan kunt u niet zelfstandig een aanvraag doen).
  • U verblijft niet rechtmatig in Veenendaal (vreemdelingen die op grond van artikel 11 van de Participatiewet geen recht op uitkering hebben).

 

Is uw inkomen en/of vermogen te hoog en komt u daarom niet in aanmerking voor deze minimaregelingen? Neem contact op met de gemeente Veenendaal om te zien of u mogelijk recht heeft op andere vormen van inkomensondersteuning, zoals bijzondere bijstand.

 

Heeft u een vraag? Kijk dan eerst eens bij onze veelgestelde vragen. Wie weet staat het antwoord dat u zoekt er al bij. Als dat niet zo is, kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.