Geld-Terug-Regeling

 

Via de Geld-Terug-Regeling kunt u kosten vergoed krijgen voor sportieve of culturele vrijetijdsbesteding. De Geld-Terug-Regeling is voor het hele gezin. Elk gezinslid heeft recht op een bedrag voor culturele of sportieve vrijetijdsbesteding. Per gezinslid ontvangt u € 100 per kalenderjaar. Zo kunt u bijvoorbeeld kosten vergoed krijgen voor een computercursus, bioscoopbezoek, lidmaatschap van de bibliotheek of kindervakantieweek. Een compleet overzicht van activiteiten die worden vergoed vindt u hieronder.

 

Let op, kijk eerst of uw kinderen gebruik kunnen maken van het Kindpakket Veenendaal voor sportieve en culturele activiteiten. Wanneer kinderen met een Kindpakket niet in aanmerking komen voor ondersteuning van het Jeugdsport- en het Jeugdcultuurfonds of wanneer dit budget al verbruikt is, kunnen zij sporten en cultuur beleven via de Geld-Terug-Regeling en/of de Geld-Terug-Regeling-Extra.   

 

Overzicht van activiteiten die vergoed worden:

 • Bezoek bioscoop, schouwburg en evenementen (bijv. concerten) met de bijkomende kosten
 • Bus- en treinkaartjes incl. de Voordeelurenkaart NS
 • Computercursussen
 • Cursussen kunstzinnige vorming *
 • Cursussen Open Universiteit, type- en taalcursussen
 • Kerktelefoon / Kerkradio
 • Kindervakantieweek
 • Kosten van een tijdschrift / krantenabonnement
 • Kosten van een zwembadbezoek *
 • Kosten van horecabezoek
 • Kosten van internet
 • Lidmaatschap allochtonenorganisaties
 • Lidmaatschap bibliotheek
 • Lidmaatschap consumentenorganisatie
 • Lidmaatschap gehandicaptenorganisatie
 • Lidmaatschap hobbyvereniging *
 • Lidmaatschap Kruisvereniging
 • Lidmaatschap kunstuitleen Veenendaal
 • Lidmaatschap ouderenbond, vakbond, mannen- en vrouwenorganisaties
 • Lidmaatschap scouting *
 • Lidmaatschap speel-o-theek
 • Lidmaatschap sportverenigingen met kosten voor kleding en noodzakelijke sportattributen *
 • Lidmaatschap toneel-, dans-, muziek- of zangvereniging *
 • Lidmaatschap wijk- of buurtvereniging
 • Museum jaarkaart / CJP
 • Ontmoetingsgroep Stichting Welzijn Ouderen
 • Pasfoto’s voor paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs
 • Paspoort, identiteitsbewijs en rijbewijs
 • Saunabezoek
 • Schoolreisjes, schoolkampen en schoolexcursies *
 • Schriftelijke cursussen
 • Seizoenskaart sportvereniging

* Kosten worden ook vergoed via de Geld-Terug-Regeling-Extra. Ook kosten voor de ouderbijdrage aan het schoolfonds en kosten voor huiswerkbegeleiding of bijles worden vergoed via de Geld-Terug-Regeling-Extra. Sportkleding wordt alleen vergoed in combinatie met het lidmaatschap van een sportvereniging van een kind.

 

Klik hier om terug te gaan naar alle regelingen.

 

Heeft u een vraag? Kijk dan eerst eens bij onze veelgestelde vragen. Wie weet staat het antwoord dat u zoekt er al bij. Als dat niet zo is, kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.