Geld-Terug-Regeling-Extra

 

De Geld-Terug-Regeling-Extra is voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Dit is een extra regeling die uw kind kan krijgen naast de Geld-Terug-Regeling en het Kindpakket. De Geld-Terug-Regeling-Extra is kindgebonden en bedraagt € 140 per kind. Hieronder vindt u een overzicht van kosten die via de Geld-Terug-Regeling-Extra worden vergoed.

 

Let op, kijk eerst of uw kinderen gebruik kunnen maken van het Kindpakket Veenendaal voor sportieve en culturele activiteiten. Wanneer kinderen met een Kindpakket niet in aanmerking komen voor ondersteuning van het Jeugdsport- en het Jeugdcultuurfonds of wanneer dit budget al verbruikt is, kunnen zij sporten en cultuur beleven via de Geld-Terug-Regeling en/of de Geld-Terug-Regeling-Extra.   

 

Overzicht van activiteiten die vergoed worden:

  • Cursussen kunstzinnige vorming
  • Kosten van zwembadbezoek
  • Lidmaatschap hobbyvereniging
  • Lidmaatschap scouting
  • Lidmaatschap sportverenigingen
  • Kosten voor kleding en noodzakelijke sportattributen (Sportkleding wordt alleen vergoed in combinatie met het lidmaatschap van een sportvereniging)
  • Lidmaatschap toneel- dans- muziek- of zangvereniging
  • Schoolreisjes, schoolkampen en schoolexcursies
  • Ouderbijdrage aan het schoolfonds
  • Kosten huiswerkbegeleiding

Let op! Indien u declaratie plaatst op het Geld-Terug-Regeling Extra budget moet op het betalingsbewijs duidelijk zichtbaar zijn dat de kosten voor uw kind(eren) zijn gemaakt.

Klik hier om terug te gaan naar alle regelingen.

 

Heeft u een vraag? Kijk dan eerst eens bij onze veelgestelde vragen. Wie weet staat het antwoord dat u zoekt er al bij. Als dat niet zo is, kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.